صفحه اصلی > نکات، آگاهی ها و هشدارها > چگونه خود را برای زلزله آماده کنیم؟ 

چگونه خود را برای زلزله آماده کنیم؟

تا به حال مطالب بسیار زیادی را درباره اینکه چگونه خود را برای زلزله آماده کنیم دیده و خوانده اید. متاسفانه بسیاری از این مطالب ترجمه متون مربوط به کشورهای پیشرفته است که بدلیل شرایط خاص کشور ایران چه از نظر روحی روانی و چه از نظر منطقه و آب هوا و نیز ساخت و ساز قابلیت اجرائی ندارند.مرکز جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران (www.EHRSI.com) دستور العمل جامعی را برای مردم ایران تهیه نموده است. این دستورالعمل کاملتر خواهد شد و در نهایت می‌خواهیم آن را بصورت کتابچه ای در تمام خانه های ایران داشته باشیم. برای آنکه بتوانید با زلزله روبرو شوید باید هر آنچه در مورد زلزله نیاز دارید را بیاموزید آنگاه دیگر روبرو شدن با آن غیر ممکن نخواهد بود !