خانه یا مسکن كه با مفاهیمی چون سرپناه، آرامش، امنیت و آسایش همراه است، اصلي‌ترين نياز و پرهزینه‌ترین کالاي اساسي خانوارها بوده و در عين حال در زمرة مهمترين فاكتورهاي سلامت و ایمنی جامعه محسوب مي‌گردد؛ ليكن در شرايط فعلي عليرغم تلاشهاي صورت گرفته توسط برخي مسؤولان دلسوز، دسترسي به ساختمان‌هاي كيفي و ايمن در مناطق لرزه‌خیزي مانند تهران نه تنها بسادگي ميسر نيست بلكه بمنزلة دغدغه‌اي جدي براي شهروندان، همواره مطرح مي‌باشد.
از اينرو گروه تضمين كيفيت سايمن با استفاده از دانش و تجربيات دهها نفر متخصص خبره و نخبگان حوزه‌هاي مختلف صنعت ساخت و ساز، ضمن بهره‌گيري از هيأت علمي خانه عمران و توانمندي‌هاي علمي-پژوهشي اين مؤسسه، درصدد پاسخگويي به اين نياز بنيادين برآمده و در قالب جرياني نوآورانه، با طراحي مدل‌ها، ساختارها و فرآيندهاي حرفه‌اي، ضمن ايجاد جذابيت براي سازندگان و سرمايه‌گذاران، اين دغدغة حياتي هموطنان را به سهم خويش مرتفع نموده است.مفاهیم علمی و آمارها

الزامات ایمن سازی ساختمان

چالش ها و اشکالات رایج

نکات، آگاهی ها و هشدارها

... از زلزله گریزی نیست، پس تدبیری بایدت...


نجات یك انسان، حیات یك جامعه است. قرآن كريم، سوره مائده آیه 32            خداوند شما را از زمین خلق کرد و شما را مأمور آبادانی آن نمود. قرآن كريم، هود، آيه 61            بادستان خود، خویشتن را به هلاکت نیافکنید. قرآن كريم، بقره، 195            رسول خدا (ص): خیر و گوارائی دنیا، صحت بدن و ایمنی است.            امام هادي (ع) فرمود: كسي كه براي جان خويش ارزشي قائل نباشد از شر او ايمن مباش.           


    اخبــار


زلزله ای به بزرگی سه و یک دهم ریشتر مناطق مرکزی پاکستان را به لرزه در آورد. ...

زمین لرزه به بزرگی 6/3 (6ممیز سه) درجه ...

زمین لرزه ای با شدت ۳.۲ ریشتر ...

با توجه به اهميت پديدة زلزله در كشور و وسعت خسارات ناشي از آن، اميد است جريان كيفي سایمن، بتواند موجي در ابعاد ملي جهت تعالي صنعت ساختمان ايجاد نمايد.