خانه یا مسکن كه با مفاهیمی چون سرپناه، آرامش، امنیت و آسایش همراه است، اصلي‌ترين نياز و پرهزینه‌ترین کالاي اساسي خانوارها بوده و در عين حال در زمرة مهمترين فاكتورهاي سلامت و ایمنی جامعه محسوب مي‌گردد؛ ليكن در شرايط فعلي عليرغم تلاشهاي صورت گرفته توسط برخي مسؤولان دلسوز، دسترسي به ساختمان‌هاي كيفي و ايمن در مناطق لرزه‌خیزي مانند تهران نه تنها بسادگي ميسر نيست بلكه بمنزلة دغدغه‌اي جدي براي شهروندان، همواره مطرح مي‌باشد.
از اينرو گروه تضمين كيفيت سايمن با استفاده از دانش و تجربيات دهها نفر متخصص خبره و نخبگان حوزه‌هاي مختلف صنعت ساخت و ساز، ضمن بهره‌گيري از هيأت علمي خانه عمران و توانمندي‌هاي علمي-پژوهشي اين مؤسسه، درصدد پاسخگويي به اين نياز بنيادين برآمده و در قالب جرياني نوآورانه، با طراحي مدل‌ها، ساختارها و فرآيندهاي حرفه‌اي، ضمن ايجاد جذابيت براي سازندگان و سرمايه‌گذاران، اين دغدغة حياتي هموطنان را به سهم خويش مرتفع نموده است.

... از زلزله گریزی نیست، پس تدبیری بایدت...

با بزرگی بالای ۴ ریشتر متجاوز از ۱۰۰ زمین لرزه در سال می باشد.

Client Logo
دکتر محمد تارتار کارشناس پژوهشگاه زلزله

گسل‌های تهران بر اساس شواهد زمین ساختی و مورفوتکتونیکی از نوع فعال و لرزه‌خیز است.

Client Logo
دکتر محمد رضا عباسي کارشناس پژوهشگاه زلزله

به نظر می رسد که ضعف عمده در بخش اجرای کار است.

Client Logo
دکتر منصور ضیایی فر کارشناس پژوهشگاه زلزله
با توجه به اهميت پديدة زلزله در كشور و وسعت خسارات ناشي از آن، اميد است جريان كيفي سایمن، بتواند موجي در ابعاد ملي جهت تعالي صنعت ساختمان ايجاد نمايد.